راه های ارتباطی : 

آدرس : درکه خیابان احمد پور - خیابان سید مفیدی - نبش کوچه بهشتی - دبیرستان روشنگر
تلفن 33-22434631-021
 

درج مطلب