راه های ارتباطی:


آدرس : درکه - خیابان شهید احمدپور خیابان شهید سید مفیدی - نبش کوچه بهشتی دبیرستان روشنگر1
تلفن : 33-22434630-021